Finalitats de l’escola

  • abril 2 051
  •  Treballar a partir de l’aprenentatge significatiu.
  • Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, sensorials i emocionals dels infants.
  • Potenciar la creativitat, l’interès i la curiositat per la descoberta.
  • Garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats fisiològiques.
  • Transmetre uns hàbits que els permetin d’aconseguir autonomia i seguretat.
  • Potenciar la convivència per tal d’afavorir la igualtat entre persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i psíquiques.