Com treballem?

A la nostra escola treballem de forma globalitzada mitjançant el joc, que en aquestes edats és la base de l’aprenentatge.

Per aquest motiu, se segueix la metodologia de pedagogia activa, globalitzadora, buscant la pròpia experimentació a partir del contacte directe del nen i la nena amb la realitat, tenint en compte sempre el procés que li és natural i propi.

D’aquesta manera, els vostres fills i filles construeixen la seva identitat personal amb la imatge positiva i justa de sí mateixos i viuen la seva relació amb els adults lliurement i d’una manera satisfactòria.

 

 

A través del joc, els nens i nenes inicien unes activitats que els faran desenvolupar i estimular totes les seves capacitats.